OKRÚHLE  OŠATKY
  Hmotnosť              Rozmer vrchu           Rozmer dna Výška 0,5 kg 17          9 8 0,75 kg 20    12 8 1 kg 21.5    12 8 1,30 kg 22          13 8 1,50 kg 23          14 8 2 kg 27          18 8 3 kg 32          20 8 5 kg 44    28 10